Projekty

koliaPracownia Wiktoria-Art specjalizuje się również w projektach na zamówienie. Proponujemy indywidualne podejście do Państwa wymagań i zapraszamy do kontaktu.

Na wstępie warto wiedzieć o tym, że każdy projekt będzie prowadzony wg następującego, ramowego planu:

  1. Pierwszy kontakt z pracownią (mail lub telefonicznie)
   • omówienie zakresu pracy (biżuteria, wyroby użytkowe, szkło, rzeźba, itp.)
   • czy jest preferowany jakiś materiał
   • czy jest preferowane jakieś wzornictwo
   • ew. możliwe techniki pracy
  2. Przekazanie przez pracownię szkiców projektu
   • osobny szkic dla każdego wyrobu
   • możliwość ukazania wzornictwa, umiejscowienia kamieni, gabarytów
  3. Omówienie projektu
   • weryfikacja zakresu
   • nanoszenie zmian w projekcie i samych szkicachroza
   • podsumowanie wymagań
   • przybliżone określenie wagi wyrobów i kosztów
   • opracowanie harmonogramu czasowego, wykonawczego
  4. Podsumowanie wymagań w formie dokumentu/umowy
   • zamknięcie etapu projektowania
   • zebranie wszystkich wymagań wraz z szkicami w 1 dokument/umowę
   • wycena projektu oraz ustalenie formy i wysokości zaliczki
   • podpisanie umowy przez obie strony i wpłata zaliczki
  5. Realizacja projektu
   • w zależności od skali od jednego do kilkunastu tygodni
   • możliwe różne formy zapakowania wyrobów
   • certyfikacja
   • ustalenie transportu/odbioru i płatności
  6. Zakończenie i podsumowanie projektu – przekazanie wyrobów.